logo astina dental

Tandartspraktijk - Zoetermeer - Den Haag


Afspraken

Tijdelijk zijn wij op onze locatie in Den Haag niet bereikbaar op onze vaste telefoon.
Voor het maken van een afspraak kunt u onderstaand formulier invullen of ons bellen op:

Praktijk Den Haag   : 070-7071288
Praktijk Zoetermeer : 079-7600052

Afspraak formulier

Datum en tijd afspraak


Verhinderd

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur vooraf te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan volgens de wettelijke regels voor de tandheelkunde de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling of € 2,00 per minuut. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen binnen de praktijkuren kunt u ons bellen op bovenstaande telefoon nummers. Buiten de reguliere praktijkuren bestaat er een spoedgevallendienst. Deze spoedgevallendienst functioneert 's avonds en in het weekend, en op de algemeen erkende feestdagen

Zoetermeer : www.tandartsenzoetermeer.nl
Den Haag : dental365.nl/

Houdt u er rekening mee dat de spoed- of weekendbehandeling contant dient te worden voldaan. Tevens dient u een geldige verzekeringspas mee te nemen. Voor behandelingen tijdens de avond en/of het weekend geldt een wettelijk vastgestelde toeslag op de nota.

Praktijk Zoetermeer

Oosterheemplein 1
2721NA Zoetermeer
Tel.: 079-7600052
Openingstijden:
Op afspraak.

Praktijk Den Haag

Parallelweg 19
2525 NB Den Haag
Tel.: 070-7071288
Mob.: 06-22709389
Openingstijden:
Op afspraak.

Tandartspraktijk Den Haag

Email: